• Darmowa dostawa od 250 zł

 • 90-dniowe prawo zwrotu

 • Wysyłka InPost

 • Darmowa dostawa od 250 zł

 • 90-dniowe prawo zwrotu

 • Wysyłka InPost

_BIBLIOTEKA KRYTYKÓW NOWOCZESNOŚCI

Mistrzowie koncentracji. Aktualne nauki dla przyszłych humanistów (tom I)PAWEŁ ARMADA

49,90 zł
_nonfiction
 • Wydawcy: Lethe/Animi2

 • Projekt okładki: animi2

 • Redakcja: Justyna Tomas

 • Korekta: Katarzyna Zioła-Zemczak

 • Typografia i skład: Jarosław Jabłoński / jjprojekt.pl

 • Liczba stron: 272

 • Format stronicy: 165x235

 • Wykonanie: oprawa twarda

 • Premiera: 14.01.2021

 • ISBN: 978-836-6303-133

polskaanimi2filozofianonfictionniezgoda na niemyślenie

 

NIEZGODA NA NIEMYŚLENIEŻyjemy w trudnych czasach. Być może nie wszyscy to widzą, ale ci, którzy widzą, mogą mieć wiele pytań. Zadaliby je, gdyby mogli sądzić, że dowiedzą się czegoś istotnego o sobie i o świecie. Jednak dzisiejsze czasy właśnie dlatego są trudne, że mało kto odpowiada z sensem.

 

 

 

 

Jed­no jest pew­ne – wąt­pli­wo­ści na te­mat cy­wi­li­za­cji nie­uchron­nie zmie­rza­ją do py­tań na te­mat zdol­no­ści do kon­cen­tra­cji. Czy nie jest tak, że owa zdol­no­ść czy­ni nas lu­dźmi – po pro­stu? I że na­sze czło­wie­cze­ństwo za­le­ży od tego, w jaki spo­sób po­tra­fi­my z niej ko­rzy­stać? Od tego, ści­ślej bio­rąc, czy umie­my roz­wi­jać tę na­szą zdol­no­ść, za­cho­wu­jąc jed­no­cze­śnie świa­do­mo­ść swo­ich ogra­ni­czeń? Świa­do­mo­ść tego, że nie mamy dość cza­su i ener­gii, by zaj­mo­wać się wszyst­kim?

 

 

_opis

 Oczywiście nie jest tak, że nic do nas nie dociera. Przeciwnie. Jesteśmy wręcz zatopieni w informacyjnej galarecie. Z każdej strony lepią się do nas jakieś dane, bulgoczą czyjeś poglądy; ściekają obrazy, toną słowa. Ileż to „narracji”, „stylów życia”, „dzieł sztuki” i „odkryć nauki” zapełniło przestrzenie naszych pragnień i ambicji! Ileż wkoło zdefiniowanych możliwości! Ileż „wiedzy”! A przy tym wrażenie, jakbyśmy stracili powody do myślenia i dociekania: co robić ze swoim życiem, do czego zmierzać, z kim się zderzać, czym się kierować, przed czym chować... Jak gdyby przeznaczeniem każdego było: wybrać coś dla siebie – z ogólnodostępnej oferty; coś, co zapewni jemu albo jej – satysfakcję. Jak gdyby wszelka satysfakcja nie była czymś chwilowym i w gruncie rzeczy pozornym. Jak gdyby, koniec końców, nie łączyło nas (ludzi) nic ponad wspólne zakupy. Jak gdyby nie było śmierci...

-szczegóły
 • Wydawcy: Lethe/Animi2

 • Projekt okładki: animi2

 • Redakcja: Justyna Tomas

 • Korekta: Katarzyna Zioła-Zemczak

 • Typografia i skład: Jarosław Jabłoński / jjprojekt.pl

 • Liczba stron: 272

 • Format stronicy: 165x235

 • Wykonanie: oprawa twarda

 • Premiera: 14.01.2021

 • ISBN: 978-836-6303-133

 

_autor

Paweł Armada (1981)
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2009), badacz historii idei, autor m.in. Szkoły myślenia politycznego Leo Straussa (2012) i Humanizmu jako realizmu (2019).

Jeden z założycieli Fundacji Lethe.

 

Recenzje (1)

Co inni sądzą o tej pozycji?

Dodaj recenzję
 • nriKraków, Polska
    23 lutego 2021

    polecam uwadzeważny głos w schaosowanym świecie