• Darmowa dostawa od 250 zł

  • 90-dniowe prawo zwrotu

  • Wysyłka InPost

  • Darmowa dostawa od 250 zł

  • 90-dniowe prawo zwrotu

  • Wysyłka InPost

Regulamin konkursu recenzenckiego

Regulamin konkursu “Re-cenzje”

1. Organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych pozyskanych w celu

wydania nagrody jest księgarnia internetowa animi.pl, prowadzona przez Lethe Jakub Chmielniak z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 15 w Bielsku-Białej.

2. Konkurs jest cykliczny - trwa od 1 czerwca 2021 roku do odwołania.

3. Konkurs recenzencki jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie recenzenckim:

a) Udział w konkursie mogą brać tylko osoby pełnoletnie, przebywające w

czasie trwania konkursu na terenie Polski.

b) Klienci, którzy są zalogowani w naszej księgarni mogą recenzować wszystkie

produkty z oferty księgarni animi.pl. Klienci nieposiadający konta klienta mogą

recenzować przesyłając na adres hello@animi.pl link do recenzji kierującej do księgarni animi.pl zamieszconej np. blogu, poratlu literackim, grupie dyskusyjnej, lubimyczytac.pl itd. w zgodzie z regulaminem tychże.

c) Recenzja składająca się z co najmniej z 1500 znaków ze spacjami zostaje automatycznie zakwalifikowana do udziału w konkursie.

d) Recenzja wyrażająca opinie o produkcie, to unikalna, autorska wypowiedź nienaruszająca niczyich praw autorskich, niebędąca plagiatem i należy ją uzupełnić oceną produktu w skali 1-5 przy użyciu gwiazdek.

e) Recenzja nie może zawierać wulgaryzmów, nie może ranić uczuć religijnych, kulturowych, narodowościowych czy politycznych innych osób lub grup społecznych - (dopuszczalne, w uzasadnionych przypadkach, w formie cytatu z książki)

f) Każdy uczestnik może zrecenzować dowolną ilość produktów, jednak nie dopuszcza się powielania tej samej recenzji dla różnych produktów.

h) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika

postanowień Regulaminu w całości, zobowiązaniem się do jego przestrzegania i potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu izgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

5. Nagrody w konkursie:

a) Co miesiąc nagrodzimy 50 autorów najciekawszych recenzji zamieszczonych w

naszej księgarni animi.pl:

1 x kod rabatowy na zakupy o wartości 100 zł

4 x kod rabatowy na zakupy o wartości 50 zł

45 x darmowa dostawa zamówienia w animi.pl + zestaw zakładek

b) Nagrody należy wykorzystać do 60 dni od otrzymania drogą mailową

specjalnego, jednorazowego kodu rabatowego.

c) Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

d) W przypadku niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po

stronie zwycięzcy (np. podanie błędnego lub fikcyjnego adresu, błędnych lub

fikcyjnych danych osobowych, nieodebranie wiadomości na czas) - nagroda przepada.

6. Kryterium wyboru Zwycięzców przez jury jest:

a) merytoryczność zgłoszonej recenzji

b) recenzja powinna być subiektywną opinią o produkcie, opisywać wrażenia

towarzyszące lekturze lub korzystaniu z produktu tak, aby możliwie ułatwić wybór innym użytkownikom księgarni animi.pl.

c) recenzja musi być liczyć minimum 1500 znaków ze spacjami

d) recenzja powinna być napisana poprawną polszczyzną i jasno i zajmująco precyzować ocenę

produktu

7. Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

8. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową do 15 dnia kolejnego

miesiąca a wyniki zostaną opublikowane na facebookowym profilu księgarni.

9. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację treści jego pracy lub jej części w celu

promocji i reklamy księgarnia animi.pl. Publikacja dotyczy tylko i wyłącznie kanałów

informacyjnych Organizatora: facebook animi.pl, strona internetowa

(www.animi.pl) instagram: @ksiegarnia_animi

10. Zwycięzców wybierze jury konkursowe, składające się z trójki przedstawicieli

Organizatora.

11. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw

majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną

Organizatorowi w ramach konkursu recenzją.

12. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą

prywatnej wiadomości na Facebooku Organizatora lub mailowo pod adresem hello@animi.pl

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

14. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w

Konkursie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Regulamin wykorzystania kodu rabatowego

1. Kod rabatowy należy wpisać na etapie realizacji zamówienia, po przejściu do

koszyka zakupowego. Jednorazowy kod rabatowy wpisz w polu „Masz kod rabatowy”

i zatwierdź go klikając w przycisk „Zapisz”.

2. Kod jest jednorazowy i ważny 60 dni od jego przesłania drogą mailową.

3. Zwrot towarów zakupionych przy wykorzystaniu kodu możliwy jest

jedynie w sytuacji, gdy towary były częściowo opłacone przez klienta. Zwrot środków

za zwrócone towary zostanie dokonany według wartości ujętych na fakturze - w

wysokości dokonanej wpłaty na rzecz danego towaru w formie karty prezentowej.